Voedingsbewustzijn groeit!

voedingsbewustzijn

Waarop letten mensen als ze voedsel kiezen?

De vraag van de consument bepaalt voor een groot deel het aanbod aan voedsel. De consument heeft tegenwoordig meer aandacht voor de productie van voedsel en voor gezonde voeding. Maar daarnaast blijft ‘makkelijk en snel’ te bereiden voedsel populair.

Wat wil de consument?
Wat vindt de consument écht belangrijk bij de keuze van zijn voedsel? En kun je die keuze beïnvloeden? Consumententrends en consumentengedrag zijn het uitgangspunt voor onderzoekers, trendwatchers en nationale en internationale overheden voor onderzoek op het gebied van voeding. Een trend is een ontwikkeling van een onderwerp in een bepaalde richting, zoals de belangstelling van consumenten voor gezonde voeding.

Onderzoekers van Wageningen UR vroegen de Nederlandse consument: Welke voedselkwaliteitswaarden vindt u belangrijk bij de keuze van een voedingsmiddel? Het meest genoemd werden: gezondheid, prijs, smaak en veiligheid.

Bronnen:

Voedselbalans 2011, deel 1: http://edepot.wur.nl/168074
Voedselbalans, LEI, 2011 (alle 4 delen): http://edepot.wur.nl/168495
Eten van Waarde: peiling consument en voedsel, LEI, 2009: http://edepot.wur.nl/12155
Voedselkwaliteitswaarden volgens de consument, LEI, 2010: http://edepot.wur.nl/157643

Situatie

Mensen gaan steeds bewuster met voeding om: gezonde voeding is hot, kookprogramma’s zijn populair en meer mensen verbouwen hun eigen voedsel. Dit is een mooie ontwikkeling, maar steeds meer geluiden betekenen ook steeds meer meningen. Hoe weet een consument nu wat goede informatie is?
De overheid is bezorgd over de grote verscheidenheid aan informatie over voeding. Ze vindt het belangrijk dat bedrijven consumenten goed voorlichten over gezonde voeding. Bedrijven die dat doen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Je werkt bij een bedrijf dat applicaties voor smartphones en tablets ontwikkelt. Het bedrijf is altijd op zoek naar interessante onderwerpen die voor een groot publiek aantrekkelijk zijn. Jouw baas geeft je de opdracht te bekijken hoe je de gemiddelde consument goed kunt informeren over gezonde voeding en voedingstrends.

Via deze Kiemquest onderzoek jij hoe je een app kunt maken om de consument te informeren.

Voedingscentrum apps: http://www.voedingscentrum.nl

applicaties

Aan de slag!

De opdracht: bedenk een gezonde voedingsapp

De overheid heeft een aantal doelen bepaald met betrekking tot gezonde voedingsinformatie. Bedrijven die één van deze doelen behalen, komen in aanmerking voor subsidie. In opdracht van jouw baas onderzoek je welke informatie je in een app moet verwerken om één van de overheidsdoelen te behalen en zo in aanmerking te komen voor de subsidie.

Aan de hand van de stappen van deze Kiemquest voer je jouw onderzoek uit. Je onderbouwt je ideeën met aanwijzingen voor gedragsverandering, vertrouwen en foodtrends. De informatie die je hierbij nodig hebt, kun je vinden in de bronnen die bij de stappen van de opdracht zijn vermeld. Je kunt natuurlijk ook zelf op zoek gaan naar andere bronnen. Noteer per stap de bronnen die je hebt gebruikt.

Zorg dat je jouw idee voor een gezonde voedingsapp in de vorm van een elevator pitch kunt uitleggen. Tot slot presenteer je jouw elevator pitch aan je medestudenten. Voer daarna samen een discussie over het onderwerp. Mogelijk hebben je toehoorders nog waardevolle aanvullingen of opmerkingen.


Meerkeuze quiz

doe de quiz

Doe de Kiemquest quiz

In de kiemquest quiz krijg je een aantal meerkeuzevragen voorgeschoteld. Maak binnen de beschikbare tijd je keuze en test wat je al weet.

doe de quiz