Tuinontwerp- en aanleg - voorbeeld

Thema1

Basisvaardigheden

Les 2Aanleggen

Verhardingen

De paden en terrassen in een tuin kunnen van verschillende soorten verhardingen worden gemaakt. Meestal wordt gekozen voor een halfopen verharding of een open verharding. Bij een halfopen verharding van bijvoorbeeld betontegels of gebakken klinkers, worden de stenen in een verbandVerbandDe manier waarop de stenen gelegd worden. gelegd. Zo’n verband, ook wel patroon genoemd, kan er op verschillende manieren uitzien. Voorbeelden van open verhardingen zijn schelpen, houtsnippers of grind. Het voordeel van open verharding is dat regenwater op een natuurlijke manier kan infiltreren in de tuin. En zelfs van zogenoemde tredplanten kunnen, bijvoorbeeld afgewisseld met keien, paden aangelegd worden.

Verschillende tegelverbanden: halfsteensverband, keperverband, kwartsteensverband, elleboogverband.

Bron 1Verschillende tegelverbanden: halfsteensverband, keperverband, kwartsteensverband, elleboogverband.

Cunet en afschot

Voor je betrating kunt gaan leggen, moet je een cunetCunetDe ruimte waar schoon straatzand of puinverharding in komt. uitgraven. Een cunet is voor bestratingen meestal 15 tot 20 cm diep. Een cunet voor een oprit zal dieper moeten zijn vanwege het intensieve gebruik; in dat geval is een cunet meestal 30 cm diep. Als het cunet is uitgegraven, wordt het gevuld met zand of met een combinatie van zand en cement. Om ervoor te zorgen dat regenwater niet richting de woning loopt, wordt een pad of terras onder afschotAfschotBestrating bewust af laten lopen zodat water kan weglopen. aangelegd.

Egaliseren

Voor het aanleggen van een tuin is het belangrijk dat de ondergrond vlak en vast is. Tijdens het egaliserenEgaliserenHet vlak (egaal) maken van een stuk grond. voor het bestraten voer je de volgende stappen uit:

Aanleggen van bestrating

Het aanleggen van bestrating is een flinke klus. Er zijn verschillende fases bij het aanleggen van een bestrating:

  1. Uitzetten en aanbrengen van het zandbed. Eerst bepaal je de plaats met piketten. Daarna maak je het cunet.

  2. Aanbrengen van de kantopsluitingen. De kantopsluitingenKantopsluitingOpsluitband of een rollaag van klinkers zodat bestrating blijft liggen. zijn opsluitbanden of een rollaag van klinkers.

  3. Aanbrengen van de bestrating. Je brengt de bestratingsmaterialen in het gewenste verband.

  4. Afwerking. De afwerking bestaat uit het inhakken of inzagen van de passtukjes.

  5. Aftrillen en invegen met bijvoorbeeld brekerszandBrekerszandFijn materiaal dat overblijft na het breken van beton en ander slooppuin. Je gebruikt het om het tussen bestrating te vegen..

Uitzetten van een cirkel

Als je in een tuin een ronde vijver, terras of plantvak wilt aanleggen, moet je weten hoe je een cirkel uitzet. Je hebt daarvoor een touw en twee piketpaaltjes nodig. Het ene paaltje plaats je in het midden van de cirkel. Het touw maak je zo lang als de gewenste straal van de cirkel. Bevestig de uiteinden van het touw aan beide paaltjes. Trek nu het touw strak met het buitenste paaltje en trek een cirkel in de aarde rondom het middelste paaltje. Dit werkt eigenlijk net zoals een passer.To previous objectTo next object
To top
Extra info over readspeaker